[PFAM-asiana.my POTM] Pemain Terbaik Liga Premier Bulan September 2016